Beredskap

Tekniske spesifikasjoner M/F Gravningen

1.0 Teknisk og sikkerhetsmessig informasjon av fartøyet Driftsprosedyrene om bord skal være så nær mulig opp til den daglige drift slik vi kjenner den, og presisere nødvendige elementer for å sikre optimal drift med hensyn til sikkerhet og miljø.. 1.1 Tekniske spesifikasjoner MF Gravningen 1.1.1: Hoveddata Byggeår: 1970 Brutto tonn (bt): 302 tonn Lengde: 29,09 …

Tekniske spesifikasjoner M/F Gravningen Les mer »

1.0 Generelt

1.0 GENERELT 1.1 Definisjoner 1.1.1 Internasjonal norm for sikkerhetsstyring ”Internasjonal norm for sikkerhetsstyring” betyr Den internasjonale norm for sikkerhetsstyring for drift av skip og hindring av forurensning, vedtatt av Forsamlingen, med eventuelle endringer foretatt av organisasjonen.. 1.1.2 Selskap ”Selskap” betyr skipets eier, eller enhver annen organisasjon eller person, f.eks. direktør eller totalbefrakter som har påtatt …

1.0 Generelt Les mer »