Beredskap

3.0 Selskapet

3.0 Selskapet Selskapets navn er Hollungen AS og har forretningsadresse på Botnekilveien 15, 1680 Skjærhalden. Selskapet er 100 % eid av Hvalersambandet AS. Hvalersambandet AS eies igjen av Peter Parmer. Fullstendig postadresseadresse er: Hollungen AS Postboks 9 1680 Skjærhalden Organisasjonsnummer er: NO 983745520 MVA 3.1 Endring av driftsansvar Dersom foretaket som er ansvarlig for driften […]

3.0 Selskapet Read More »

4.0 Ressurser for Utpekt person

4.0 UTPEKT PERSON Utpekt person er definert som ”eier” av sikkerhetsstyringssystemet og har direkte kontakt med høyeste nivå i ledelsen om nødvendig. Styrets leder er pr. definisjon høyeste nivå i ledelsen. Utpekt persons plassering i organisasjonen er å finne i selskapets organisasjonskart. Tidligere utpekt person sluttet i stillingen 31/8-2018. For å sikre kontinuitet og bruk

4.0 Ressurser for Utpekt person Read More »

5.0 Skipsførerens ansvar og myndighet

  5.0 SKIPSFØRERENS ANSVAR OG MYNDIGHET Skipsføreren er utpekt persons forlengede arm innen sikkerhetsstyringssystemet. 5.1 Dokumentasjon og definisjon av skipsførers ansvar 5.1.1 Politikk Skipsføreren skal gjennomføre selskapets politikk for sikkerhet og miljøvern ved å følge opp sikkerhetsstyringssystemet og ved sin adferd bidra til at alle tilgjengelige resurser både menneskelige og materielle blir brukt til formålet

5.0 Skipsførerens ansvar og myndighet Read More »

8.0 Beredskap

8.0 BEREDSKAP 8.1 Prosedyrer for mulige nødsituasjoner om bord Adressat: Skipsfører, eller samtlige dersom skipsfører er indisponert. Selskapet har satt opp følgende overordnede flytskjema som skal benyttes ved en beredskapssituasjon: 8.1.1 Kollisjon, grunnstøting og strandsetting 8.1.1.1 Kollisjon med andre fartøy Adressat: Skipsfører Kartlegg umiddelbart: • Antall skadede og behovet for førstehjelp. • Eventuelle savnede. •

8.0 Beredskap Read More »

8.3 Landbasert beredskap

Utskrift av 8.3 skal være i oppslagstavle på bro og beredskap på nett. Selskapet har ikke noen form for landorganisasjon, men et landbasert beredskapssystem.   Selskapet har etablert et beredskapssamarbeid med Hvaler brannvesen, som har vakt 24 timer i døgnet. Ved en nødsituasjon skal skipsfører eller stedfortreder ringe sjefsvakt for Fredrikstad og Hvaler på:  

8.3 Landbasert beredskap Read More »